Home
https://stichting-kmb.nl/images/kid12new.jpg

informatie m.b.t. kosten kinderopvang UPDATE 19 Maart 2020;   KLIK HIER

 

 UPDATE CORONA VIRUS 16 MAART 2020;

 

 Beste ouders / verzorgers,

Zoals belooft ontvangt u van ons  een update van de maatregelen die gisteren zijn afgekondigd door de rijksoverheid en de gevolgen die deze maatregelen hebben voor de opvang van uw kind bij onze organisatie.

Per dinsdag 17 maart 2020 zal in Loon op Zand alleen onze locatie Dikkertje Dap / BSO de Kubus aan de Gerlachusstraat geopend zijn voor opvang van alle kinderen, ook voor de kinderen die normaal gesproken opgevangen worden op VSO/BSO de Blokkendoos.
In Kaatsheuvel zal alleen de locatie Het Bengelbos aan de Hoofdstraat geopend zijn voor alle kinderen, ook voor de kinderen die normaal gesproken op onze andere locaties in Kaatsheuvel opgevangen worden. Op beide locaties zullen minimaal 2 pedagogisch medewerksters aanwezig zijn.

Wanneer u gebruik maakt van voor of naschoolse opvang zal door onze zorg uw kind naar school worden gebracht en/of van school worden opgehaald.

Vandaag is meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarde dat alleen opvang dient te worden gegeven aan kinderen waarvan de ouders behoren tot de “cruciale beroepsgroepen”.
Als een ouder in een vitale beroepsgroep werkt, maar de partner niet, dan is het (dringende) verzoek vanuit de overheid om het kind thuis op te vangen. Alleen als dit echt niet lukt dan kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang zodat in overleg plek te bieden is.

In tegenstelling tot eerdere berichten geldt bovenstaand voor alle vormen van kinderopvang.

Wij benadrukken nogmaals dat ouders die gebruik wensen te maken van de opvang ons dit middels een email kenbaar maken. Gebruik hiervoor uitsluitend emailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. In verband met de personele bezetting een dringend verzoek dit zo snel mogelijk te doen.

Met betrekking tot financiele compensatie ontvingen wij vanuit de brancheorganisatie Kinderopvang en de overheid het volgende bericht :

“Kinderopvangorganisaties kunnen géén werktijdverkorting aanvragen.

De kinderopvangtoeslag en facturatie loopt namelijk gewoon door, waardoor kinderopvang nog altijd gefinancierd wordt. Ouders wordt momenteel gevraagd de factuur gewoon te betalen. Momenteel kan de kinderopvang daardoor een sleutelrol vervullen in het verzorgen van opvang voor ouders die werken in de ‘cruciale beroepsgroepen.’
Wij zijn momenteel in gesprek met het ministerie van SZW om te bekijken hoe ouders mogelijk gecompenseerd kunnen worden voor de eigen bijdrage die zij betalen voor kinderopvang”

 

De eerder genomen maatregel blijft onverkort van kracht: kinderen mogen alleen naar school of de opvang gebracht worden als zij volledig gezond zijn. Als een kind enige vorm van verkoudheidsklachten heeft, moet het alsnog thuisblijven, zelfs wanneer dit slechts een loopneus of een kuchje is. Pas als het 24 uur klachtenvrij is, mag het weer naar school of opvang.

Hoewel KMB graag het opvangen van alle kind(eren), onze passie, had blijven aanbieden, zijn wij vooral van mening dat de gezondheid van iedereen het belangrijkste is. Wij hopen dat niemand getroffen wordt door het virus of als dat wel zo is dat men er snel van opknapt. Beperkte opvang als hierboven beschreven is daarom noodzaak.

Wij beseffen dat het voor alle betrokkenen een lastige tijd is. Hopelijk kunnen we u weer snel van dienst zijn.

 

 

 

 

 

 Bent u op zoek naar kinderopvang in de Gemeente Loon op Zand ?

Kinderopvang Midden-Brabant (KMB) is een kinderopvang - organisatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Wij bieden kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en peuterarrangementen aan in

Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer.

 

 

Kinderen leren spelenderwijs met kinderen en van kinderen.

Onze pedagogisch medewerkers spelen in op de behoeften en mogelijkheden van ieder kind want ieder kind is bij KMB uniek !

Bij KMB groeien kinderen samen op door met elkaar, maar ook van elkaar te leren.

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren dit groeiproces door een omgeving te creeren waarin kinderen en ook ouders zich veilig, vertrouwd en thuis voelen 

en waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en plezier kunnen hebben.

 

Nieuwsgierig geworden ?

U bent altijd van harte welkom om een van onze locaties te bezoeken voor een rondleiding,

neem hiervoor contact op met ons hoofdkantoor;

telefoonnummer 0416 - 278472 of stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDKANTOOR

De Bogaert 11A

5171CT Kaatsheuvel

Postadres

Postbus 250, 5170 AG Kaatsheuvel

Telefoon+31 416 27 84 72

E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Deze website gebruikt cookies en wij zijn wettelijk verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Lees onze Privacy Verklaring